Pàgines

dimarts, de març 08, 2005

Anotacions compartides

Continuu trobant "posts" sobre les anotacions i etiquetatges de pàgines web i informació.

A "Web Semántica Hoy" de SIDAR titulen un post "Comer, amar, vivir... Las etiquetas de la gente" on plategen no només etiquetar documents, sinó també activitats, destijos, etc.

A "La Sociedad de la Información en España 2004" de Telefónica, ja a la darrera part de les recomanacions esmenta que s'ha de desenvolupar la Web Semàntica per no perdre l'oportunitat d'etiquetar i desenvolupar en castellà (entenc que és en aquest idioma perquè l'informe està escrit així).

Algunes reflexions: quan encara no s'ha democratitzat la pràctica de les anotacions i l'etiquetatge perquè no hi ha una forma fàcil de fer-ho que no resulti tediosa, ja es plantegen etiquetar continguts de caire més emocional que no lògic i racional i etiquetar en diferents idiomes.

Una cosa és important. La necessitat d'etiquetar hi és per millorar l'accés a la informació de forma contextualitzada. I la necessitat d'etiquetar en el propi idioma o ens els idiomes que utilitzin els que generen els continguts per arribar als seus públics també és important per manifestar la propia identitat i per a relacionar-se de forma més eficient amb qui interessi.

Ara cal estudiar com s'etiqueta i es reetiqueta, no tan sols per categoritzar i classificar sinó també per a relacionar conceptes segons el punt de vista dels qui etiqueten. Com evolucionaran els llenguatges d'etiquetatge? Com les màquines en faran ús per servir informació filtrada als usuarias? Com es posicionarà la informació i els continguts amb l'ús de l'etiquetatge? Com es donarà significat a les etiquetes? Com conviuran els valors racionals i emocionals per posicionar la informació referents als productes, els serveis i les persones? Com aquest nou llenguatge s'incorporarà a tants llenguatges que ja s'estudien en les ciències de la informació i les ciències de la comunicació (llenguatge audiovisual, llenguatge multimèdia, llenguatge publicitari,...)?

Les preguntes acaben de començar. Algú té alguna sugerència o alguna resposta?