Pàgines

dimarts, d’octubre 17, 2006

"Coneixement Obert, Societat Lliure". III Congrés "online" del Observatori per a la CiberSocietat

Call for papers fins dia 30 d'octubre.

És possible, un coneixement lliure o alliberat? Quines són les bases d'aquests plantejaments, quins els seus objectius i quines podrien ser les seves conseqüències?

Aquest congrés, més encara que les anteriors edicions, apel·la al col·lectiu dels investigadors, però també al dels protagonistes, la societat civil, les empreses i institucions, etc. El ciberespai no és un lloc afitat sinó, ben al contrari, l'espai per a la interrelació, la interconexió, la sinèrgia i, per què no, la confusió.

Aquest congrés es presenta i pretèn esdevenir un espai plural, que barregi entorns de participació, retòriques i formats. On tots els discursos puguin trobar-se i establir un diàleg al voltant de l'entorn que, creiem fermament, que li és més propici: el mateix ciberespai.

El congrés està organitzat en 66 grups de treball, articulats en els següents eixos:

A. Política i canvi social. Nous models i transformacions geoestratègiques a la (ciber)societat
(http://www.cibersocietat.net/congres2006/gts/eix.php?llengua=ca&id=10)

B. Identitat i grups socials. Aproximacions i propostes socioantropològiques
(http://www.cibersocietat.net/congres2006/gts/eix.php?llengua=ca&id=11)

C. Comunicació i cultura. Creació, gestió de la cultura i mitjans
(http://www.cibersocietat.net/congres2006/gts/eix.php?llengua=ca&id=12)

D. Educació i aprenentatges. El paper de la formació, l'alfabetització i les iniciatives d'inclusió sòciodigital
(http://www.cibersocietat.net/congres2006/gts/eix.php?llengua=ca&id=13)

E. Crítica i innovació. Utopia, teoria i realitat de la (ciber)societat del futur
(http://www.cibersocietat.net/congres2006/gts/eix.php?llengua=ca&id=14)