Pàgines

divendres, de febrer 23, 2007

Future Traveller Tribes 2020 per AMADEUS

AMADEUS ha identificat 4 tipus de tribus de viatgers:
 • Executius globals: viatgers de negocis d’élite que cerquen un jet privat sobretot pels nous mercats emergents com Brasil, Rússia, Índia i Xina.
 • Seniors Actius: rics i vells viatjers sans, d’entre 50 i 75 anys, que volen continuar viatjant per activitats culturals i d’oci.
 • Conmutadors Cosmopolites: aquells que viuen en una ciutat però fan feina en una altra utilitzaran transport aeri per desplaçar-se.
 • Clans Globals: gent que incrementarà l’ús del transport aeri per visistar els creixents membres dispersos de la família.
També hi influeix la multiplicitat d'identitats que tenim:

"Modal lives. Multiplying demands and opportunities mean that modern consumers lead modal lives. The same person will occupy a number of roles within their everyday lives, and with these roles come different needs and demands. For example, an individual will have a number of different travel needs at different times. Many will be exposed to different travel experiences that will impact their expectations and aspirations, for example those used to travelling business class on company missions may opt to travel economy class for leisure."

Un altre tema que treuen és que una vegada satifetes les necessitats materials el que se valora és la vivència d'experiències:

"Experience economy. Modern consumers want to live life to the full. As levels of affluence climb, consumers’ material needs are increasingly being fulfilled. 58% of consumers across Europe and the US agree ‘I have all the material things I need’29. With these needs satisfied, consumers’ interests have turned elsewhere - increasingly they value experiences over possessions, both for enjoyment and to define who they are. Experiences such as travel,
hold greater kudos than material goods and have become the new way to express status."

Algunes innovacions tecnològiques (en les quals, ja es treballen, algunes a l'IBIT):

 • Identitats digitals personals (informació detallada del client de fàcil i ràpid accés) que permeti un servei personalitzat més ràpid
 • Integració de sistemes d’informació que combina informació de diferents fonts
 • Informació lliurada als usuaris en temps reeal basada en necessitats i localització
 • Increment de la interacció dels clients a través de software social. S’espera que tecnologies d’informació virtual siguin més barates i sofisticades
Exemple de tecnologies innovadores pels "Conmutadors Cosmopolites"

 • Informació dels bitllets d’avió en temps real, sense reserves, i comparació de preus.
 • Història digital dels viatges personals per a la personalització de les ofertes i els serveis.

Exemple de tecnologies innovadores pels "Executius globals"

 • Networking a la classe business de l’avió, passant-se les targes de forma electrònica. Aprofitar el temps a l’avió.