Pàgines

dimarts, de juny 27, 2006

La Xarxa Infojove [poder de connexió]

El poder sutil de la Xarxa Infojove, per trobar i per difondre.

La Xarxa Infojove és una iniciativa pionera a Espanya i a Europa. Té connectades persones, tècnics en joventud de gairebé tots els municipis de les Illes Balears, que treballen per diferents institucions: Govern, Universitat, Consells, Ajuntaments. A poc a poc també s'hi ha anat afegint gent d'altres institucions i associacions culturals.

A través d'un grup de discussió estan connectas. Les persones viuen offline on són els joves, i les peticions d'informació poden arribar a través de diferents mitjans. Si no se sap la resposta es llança una petició a la xarxa i en poc temps arriben vàries respostes per atendre al "client".

També utilitzen els blogs per a difondre activitats.

A més, gràcies a l'esforç i a l'experiència d'aquesta gent, per a definir aquesta el Projecte de llei Integral de la Joventud (desembre 2005. Conselleria d'esports i joventud. Balears) es va tenir en compte la importància de les noves tecnologies de la informació per obrir espais de diàleg amb i per als joves, crear fòrums de discussió, i facilitar la feina en xarxa entre els i les joves i entre les organitzacions de la joventut. Les noves tecnologies de la comunicació també poden ser utilitzades pels/per les joves per accedir a la informació i poden ser una eina educativa per al seu propi desenvolupament i la seva integració en la societat; tot això, d’acord amb les conclusions de la UNESCO en aquesta matèria.