Pàgines

dissabte, de maig 29, 2010

Palma – Mercadal – Mollina: el triangle de la identitat digital del mes de Maig.

Just dos anys després d'haver inaugurat l'exposició “Identitat Digital, i tu qui ets, a Internet?” els continguts i tot l'aprenentatge encara tenen vigència i són demandats en diferents entorns.Watch live streaming video from innovemtv at livestream.com


  • INJUVE va organitzar els Encuentros Estatales de Servicios Juveniles a Mollina (Málaga). Els informadors joves són els treballadors de l'administració pública tractors dels usos de les xarxes socials per estar en contacte amb la ciutadania (en aquest cas joves) i tenir-la informada. Estan experimentant amb l'ús de les xarxes socials amb molta cautela i consideració. Poden ser un cas de bones pràctiques per la resta de departaments i serveis de l'administració pública. Es plantegen des de la formació en comunicació, l'ètica de la informació i les bases dels drets d'imatge, l'honor i la intimitat, i molts d'altres temes, preocupacions i oportunitats que van anar sortint entorn a l'ús de les xarxes socials. A partir d'aquesta presentació, van sortir les conclusions que podeu trobar en el grup de treball “Identidad digital y huella digital”.Fotografia de grup d'Antonio Lara Perales publicada a la Xarxa Redsij

La identitat digital és un tema que afecta a tots, els pares i mares, els fills i filles, els empresaris i les seves empreses, els informadors funcionaris o personal laboral de l'administració pública, l'administració a la que representen i als adolescents i joves a qui informen. Els principis operatius de la projecció de les identitats digitals són els mateixos. Els riscos i oportunitats aniran en funció de la vulnerabilitat o fortalesa de l'individuu que la projecti, en funció de si segueix unes pautes i una estratègia o no.