Pàgines

dissabte, de novembre 20, 2010

Turisme i comunicació 2.0 a les jornades UOC Alumni a Mallorca

Avui he tengut el plaer de compartir taula de ponències amb Oriol Miralbell, Javier Velilla de Comuniza, Tomeu Cabrer, Amic Andreu i Alejandro Ramón a unes jornades que organitzava la UOC a Palma. També he pogut saludar a Llorenç Valverde de Felanitx i en Jaume del punt UOC de Manacor i na Tona Pou. Un matí rodó sense desperdici.

Miralbell ens ha recordat la part teòrica de la societat i l'empresa xarxa, conceptes que mai no hem d'oblidar per entendre com evoluciona el món.

Velilla ha introduït en la seva presentació un concepte que desconeixia però que és una clara evolució del que està passant: SOCIAL CRM 2.0

Cabrer ha estat molt pràctic, l'Amic Andreu molt il.lustratiu i exemplar i Ramón molt sintètic i concís, cosa que també s'agraeix.
Jo he explicat el plantejament de la part del pilot de gestió de la reputació online d'un destí turístic, que és un treball que estic fent pel projecte al4tour liderat per Autoritas Consulting i que n'Oscar Moya va explicar de forma resumida en aquest article del blog de l'iBit. Encara em queda molta feina per fer per anar definint una metodologia de feina per analitzar la reputació d'un destí turístic. És un treball metòdic, sistemàtic i complex. No estam fent el seguiment d'una marca concreta sino d'un territori compost per un conjunt de topònims i un conjunt de marques que el representen.

A la tesi doctoral que estic tramitant el plantejament difereix un poc, es tracta d'analitzar la imatge online d'un destí turistic i de saber com les opinions de la xarxa influeixen en els turistes alhora de fer-se una imatge mental del destí. També és bastant complex.

En resum, em sent bé dins la complexitat.

Aquí la presentació: