Pàgines

dissabte, de desembre 10, 2011

Avantprojecte de Llei de Turisme de les Illes Balears

Opinar sobre la llei de turisme de les Illes Balears, presentada dia 5 de desembre,  és difícil. De fet, no sé si ho hauria de fer.

Fa uns dies el Govern va publicar els punts principals de la futura llei. En 2 pàgines publicades al portal oficial de la CAIB es resumeixen les 98 pàgines del projecte de llei publicada a llocs no oficials com aquest o aquest. Personalment em sap greu, que amb l'important que és el turisme per la nostra comunitat, aquesta futura llei no estigui publicada en un lloc on es permeti opinar, amb l'objectiu d'enriquir-la. Ja sabem que el camí oficial és a través d'al.legacions, però potser no caldria arribar-hi si es deixàs un període, ni que fos una setmana per opinar. Hi ha pressa per tenir-la enllestida però això no lleva que es pogués donar l'oportunitat.

Pel que he entès es promouen els següents conceptes:

 • Desestacionalització
 • Qualitat - Modernització
 • Sostenibilitat
 • Turisme rural
Hi ha temes que mencionen que trob a faltar més explicacions, no sé si es desenvoluparan en els reglaments:
 • Regularització dels albergs - refugis
 • Oferta complementària
Hi ha quatre temes que es tenen en compte que agraesc:
 • Activitat d'informació turística
 • L'us de les noves tecnologies
 • Inversió en I+D+i
 • Innovació
Alguns pensaments:
 • Les paraules desestacionalització i sostenibilitat les sent a dir des que vaig començar a estudiar turisme, des de 1996, o sigui fa quasi 16 anys. La paraula sostenibilitat surt un munt de vegades en el text però no es defineix. Pas pena que no es tenguin en compte les famílies com a agents del turisme sostenible, permetent-les repensar i definir negocis turístics locals i sostenibles, que la llei no només sigui pensada per grans capitals. 
 • He entès que la qualitat sobretot la relacionen amb la modernització. El procés de modernització, per mi, és el que està més desenvolupat de tota la futura llei. Hi ha un punt delicat. En els projectes de modernització realitzats per arquitectes famosos o de renom es permetrà botar-se algunes lleis. El que no explica és com es defineixen aquest tipus d'arquitectes. Hi pot haver discriminació per projectes i per arquitectes. No crec que aquest punt sigui just. 
 • El turisme està relacionat amb el territori. Hi ha modificacions respecte als usos del territori. Això provocarà un debat polític. Potser, abans de provocar aquest conflicte, perquè el territori sempre és conflictiu, s'hauria de fer un esforç per definir quin tipus d'activitats turístiques innovadoers es volen oferir a Balears, i després analitzar on i com. 
 • El tema de l'oferta complementària està poc definida.
 • L'ús de les noves tecnologies i els projectes d'investigació només es mencionen.
 • Es menciona molt la paraula innovació, sense concretar.
 • S'ensenyarà turisme des de l'educació primària.
El que pens en resum:

Una llei nova era necessària. Si és adequada no ho sé. El que trob és que s'hauria de donar als habitants de Balears i als visitants l'oportunitat de repensar de forma ambiciosa el turisme. Que conservarien, que millorarien i que inventarien. Modernitzar la infraestructura és ben necessari, però no és l'únic. L'oferta complementària és vital. I és vital definir-la. Potser quan es fassi o quan algú plantegi un projecte nou, serà tan innovador que no s'ajustarà a la llei. Això és el que no permet avançar, com ha passat fins ara.

S'hauria de convocar un "braimstorming" col.lectiu per definir activitats innovadores de turisme. Repetir el que tenim de forma més luxosa és una innovació molt limitada. .