Pàgines

dijous, d’octubre 18, 2012

Capital social a les xarxes socials

Què estam fent a les xarxes socials i a les comunitats de pràctica? Realment hi ha una estratègia al darrera? Només comunicam continguts (i dels altres)? Crec que ens estam perdent una part important de la pel·lícula, revertir el coneixement per connectar el capital social.

Aquest article publicat a Orgnet ("Working in the Connected World") introdueix el tema del capital social a les xarxes per treballar en un món connectat. La primera tasca per les organitzacions és:


"The first step is to identify the social capital in the organization. How is the company connected internally? Are the critical people/teams/projects connected? Is information flowing between these entities? Is knowledge being exchanged? The next area for identification is across the borders of the organization.
Is knowledge of the environment flowing in to the right parties inside the company? Are customers and suppliers included in knowledge networks? Is the company effectively monitoring developments and trends?"

Des de fa temps pens que tot està connectat. La base és la persona, millor dit, el coneixement que té la persona. La forma d'exposar-lo i compartir-lo és la seva carta de presentació, i també és la carta de presentació de l'empresa quan treballa per una marca. Per la marca, a la societat del coneixement, la suma de coneixements compartits dels seus treballadors projecten tanta o més imatge com la comunicació tradicional pròpia de la societat industrial basades en campanyes de publicitat i relacions públiques. D'aquí la importància, pels departaments de comunicació, d'analitzar el capital social i les seves connexions, no només per incorporar coneixement i habilitats en els processos productius que ja ho fan els departaments de recursos humans, sino per analitzar que es transmet, com, per quins canals i a través d'aquí i revisar com això afecta de forma positiva o negativa a la reputació de la corporació.

Segur que aquest llibre ens pot aclarir molts dubtes: