Pàgines

dilluns, de maig 16, 2005

El "JO"

Via Manfatta, llegesc un apunt sobre "El JO DIGITAL".
A Manfatta, 4=1. És a dir quatre persones que escriuen al bloc fan un bloc amb una identitat compartida.
A partir d'aquest apunt arrib a un altre apunt molt interessant:
Weblogs y yo digital.

Això em fa recordar l'assignatura de comunitats virtuals que vaig cursar al Doctorat de la Societat de la Informació i el Coneixement, de la UOC. El JO es construeix de moltes formes, i no només a través dels Blocs, sinó també d'altres espais de relació. Hi ha una frase que em va quedar escrita: "Tenim tants de JOs com finestres podem tenir obertes a la nostra pantalla de l'ordinador".

Aquí vos deix un tros d'uns dels treballs que vaig presentar:

(...)
A les economies actuals, els treballadors es veuen obligats a operar en mercats de treball com a individus, sovint desconnectats d’organitzacions concretes. Castells, exposa que els treballadors d’èxit creen cartes de presentació individualitzades a través de les quals poden ser contractats per un ampli rang de treballs i construeixen xarxes de treball d’informació individualitzada per fer el marketing. Carnoy ho reafirma insistint que molts treballadors prefereixen treballar per vàries empreses .
Segons explica Carnoy, la identitat està formada per les institucions i pel rol dels treballadors a les institucions. A més, els individus construeixen múltiples identitats i múltiples comunitats .
La plataforma per excel·lència per manifestar les identitats i treballar en xarxa és Internet. La comunicació juga un paper fonamental. “The Internet is a community of chronic communicators”, escriu Wellman & Haythornthwaite, citant a Putman (2000, p. 171) .

La representació, el manteniment i el creixement de les identitats a través del JO–narratiu, relacional, distribuït i saturat- són essencials perquè les persones es facin un lloc en el món professional de la societat xarxa.
La narració constitueix una manera molt particular d’utilitzar el llenguatge, organitzar la nostra experiència i construeix els nostres JO. El jo relacional se centra en els significats que aquest adquireix tant per part de les persones particulars com per la cultura en que aquestes es troben integrades. El JO se satura a causa de la multiplicitats d’espais relacionals als quals estam exposats. I el JO distribuït fa referència a la capacitat de formar part de tantes realitats virtuals com finestres a l’ordinador puguem tenir obertes, segons explica metafòricament Turkle .
També és important considerar la visió romàntica del JO, és a dir la que té en compte la passió, l’ànima, la creativitat, la moral, com a trets de la personalitat; de la cosmovisió modernista que considera la seguretat, la racionalitat. el perfeccionament, la jerarquia del JO, segons explica Gergen .
(...)

Castells, M. (2000). The Rise of the Network Society (Second Edition). Malden: Backwell Publishers Ltd.
Chandler, D, “Personal home pages and the construction of identities on the web” 1998.
Gergen K.J. "Technology and the self: From the essential to the Sublim" Chapter draft for Grodin and Lindlof (Eds) Constructing the self in a Mundial World, Sage: 1996
K.J. Gergen (1992). "El yo saturado. Dilemas de identidad en el mundo contemporáneo" Barcelona: Paidós.
Turkle S., “What Are We Thinking About When We Are Thinking About Computers?” , M. Biagioli (ed.) The Science Studies Reader, Nueva York: Routledge, 1999.