Pàgines

diumenge, d’abril 02, 2006

[llibre] Blogs: La conversación en Internet que está revolucionando medios, empresas y a ciudadanos

Per fi acab d’acabar de llegir aquest llibre escrit per Octavio I. Rojas, Julio Alonso, José Luis Antúnez, José Luis Orihuela i Juan Varela.

És interessant tant per gent que es vol iniciar en el món de la blogosfera com per gent que ja fa uns anys que hi és present. Sobretot és interessant per tota aquella gent que es dedica al món de la comunicació i el marketing perquè explica molt bé com el canvi de paradigma de comunicació, gràcies a les eines que tenim disponibles a Internet, afecte les formes de comunicació i la transformació de rols dels comunicadors.

El llibre repassa la història dels blogs i en quin context es creen, exposa les eines necessaris per mantenir un blog i les conversacions amb els altres i detallen el paper dels blogs en el periodisme, els blogs com a negoci i els blogs en les relacions públiques.

Pel tema que m’interessa investigar a mi, una vegada assimilat el context i les eines, el capítol més proper ha estat el de Octavio I. Rojas “Blogs y relaciones públicas”. I concretament, el tema que m’ha interessat més d’aquest capítol ha estat el que fa referència als blogs com a eina per la gestió de la reputació de les organitzacions i el cas d’estudi de Sun.

Rojas manifesta que els blogs serveixen per demostrar coneixement i que els periodistes de cada vegada estan cercant més gent amb qui poder posar-se en contacte, experts en temes concrets. A més, donats dos blogs d’igual qualitat, aquells que tindran més poder d’atracció seran els que mostren més personalitat. La personalitat es pot crear sense por a la polèmica. Si un blogger no està d’acord amb un tema, s’ha de dir clarament.

Rojas també explica punts a tenir en compte alhora de crear blogs des del punt de vista de les relacions públiques de l’empresa. Parla de blogs dels CEOS i dels problemes que hi ha per posar-los en marxa i de blogs de polítics.

El llibre no m’ha donat respostes sobre preguntes que ja fa tens que tenc plantejades, però si referències on poder seguir escrutant.

  • Quan una empresa decideix utilitzar blogs com a canal de comunicació extern, per mantenir conversacions amb els seus públics. Quines són les millors persones per conduir els blogs? Supòs que dependrà dels objectius i de les estratègies dels blogs? Rojas parla que subcontractar aquesta tasca no és creïble, per tant el que si està clar és que ha de ser gent de dins l’empresa.
  • Quant de temps ha de dedicar un blogger a mantenir la seva part del blog corporatiu? Com es reflecteix això amb les tasques que té assignades?
  • Si els que mantenen un blog són els experts en temes concrets (designats a projectes concrets, que no tenen perquè ser del departament ni de màrketing ni de comunicació) com conviu aquesta tasca de comunicació duta a terme per gent que no ha estat tradicionalment de màrketing i comunicació amb les tasques i els rols de comunicació de la gent contractada pel departament de comunicació?
  • Són les persones del departament de comunicació les que s’encarregaran de la política del Corporatte Blogging i vetllaran perquè els bloggers de la companyia la segueixin i d’avaluar els resultats de la comunicació a través dels blogs?

2 comentaris:

octaviorojas ha dit...

Me gustaría dar una breve respuesta a tus preguntas:
- Las mejores personas para llevar un blog corporativo son aquellas que están apasionad@s por la empresa, por sus productos y servicios. En definitiva, aquellos que aman su trabajo y quieran transmitirlo. También es fundamental que sepa expresarse correctamente por escrito.

- El tiempo que deben dedicar es variable. Como mínimo debe tener un par de posts a la semana, pero en momentos de novedades, se esperaría que publicara más.

- La tercera pregunta me remite a la respuesta de la primera. Si las personas de comunicación y marketing son apasionadas por la empresa, serán las personas idoneas para mantener un blog.

- Creo que las políticas de Corporate Blogging las deben establecer las más altas esferas de la compañía, en coordinación con los responsables de comunicación, recursos humanos, legal y marketing.
Es importante dejar bien claro el alcance y el ámbito del blog corporativo, simplemente con el ánimo de evitar malos entendidos, pero dejando siempre un espacio de libertad para el bloguero corporativo.

Bel ha dit...

T'agraesc les respostes.
Sobre quines persones han d'anar escrivint al blog, no estic tan segura si ho poden fer sempre les de marketing i comunicació, per molt apassionades que siguin, quan es tracta d'empreses relacionades amb uns nivells de coneixement molt alts i tècnics, com per exemple, tecnologia, farmàcia, medicina, motors industrials, etc.